Resolva na mrówki gotowy do użycia spryskiwacz

Dostępne opakowania: 500 ml

Resolva NA MRÓWKI to preparat do zwalczania mrówek w domu, w ogrodzie, na balkonach i tarasach oraz na ścieżkach i chodnikach– produkt gotowy do użycia.

Zawiera 4 substancje aktywne oraz dodatkową substancję zniechęcającą do przypadkowego spożycia przez ludzi i zwierzęta.


Stosowanie

  • Szybko działa – efekty widoczne już po kilku godzinach.
  • Szerokie zastosowanie – zwalcza pospolite rodzaje mrówek w domy i w ogrodzie.
  • Wygodny w użyciu spryskiwacz.

Termin stosowania

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
możliwy termin stosowania
optymalny termin stosowania


Sposób użycia

  • Powierzchnie opryskiwać z odległości około 30 cm. Jedno naciśnięcie przycisku rozpylacza to około 0,5 ml preparatu – na 1 m2 należy nanieść 10 ml roztworu.
  • Oprysk należy przeprowadzić rozpoczynając od najdalszej części pomieszczenia, cofając się w kierunku wyjścia.
  • Po zakończeniu wszystkich czynności pomieszczenie powinno być zamknięte przez 2-3 godz., a następnie wywietrzone przez ok. 1 godz.
  • W razie konieczności można powtórzyć zabieg. W przypadku stosowania na zewnątrz należy zachować szczególną ostrożność, gdy wieje silny wiatr. Jeśli w ciągu 24 godz. od zastosowania wystąpią opady deszczu, zabieg powinien być powtórzony.
  • Produkt zawiera substancje czynne działające kontaktowo, dlatego oprysk można wykonywać bezpośrednio na zwalczane insekty.

Informacja o produkcie

Preparat owadobójczy w formie płynnej, gotowy do użycia, przeznaczony do powszechnego stosowania.
Zawiera substancje czynne:
Cypermetryna 5 g/kg; Geraniol 0,1 g/kg


Ostrzeżenia

Po zabiegu umyć ręce i twarz wodą z mydłem. Nie spożywać. Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Nie dopuszczać do zanieczyszczenia wód powierzchniowych, gruntowych i gleby. Postępowanie z odpadami produktu (w tym przeterminowanego) i opakowaniem: Nie usuwać do kanalizacji. Nie dopuszczać do zanieczyszczenia wód powierzchniowych, gruntowych i gleby. Nie składować na wysypiskach komunalnych. Odpadowy produkt i opróżnione opakowanie po preparacie traktować jako odpad niebezpieczny. Zabrania się unieszkodliwiania odpadów we własnym zakresie.

Przechowywać w oryginalnych opakowaniach, w suchych i chłodnych pomieszczeniach (temp. 0-30°C) .