Resolva na kuny gotowy do użycia spryskiwacz

Dostępne opakowania: 500 ml

Preparat przeznaczony do odstraszania kun. Chroni przed zniszczeniem kabli i przewodów w domu i wokół domu.


Stosowanie

Może być stosowany na powierzchnie – tereny przyległe do budynków (tarasy, balkony, altany}, w pomieszczeniach (budynki mieszkalne, gospodarcze, użyteczności publicznej, garaże}, pojazdach (ochrona kabli i przewodów}, urządzeniach oraz innych miejsach, gdzie zaobserwowano szkodliwą działalność kun. Preparat można zastosować prewencyjnie lub po uprzednim określeniu miejsc aktywności kun.


Termin stosowania

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
możliwy termin stosowania
optymalny termin stosowania


Sposób użycia

Chronione powierzchnie oraz elementy maszyn i urządzeń opryskiwać z odległości ok. 20-30 cm. Na powierzchnię 1 m2 należy zastosować 50 ml preparatu (1 naciśnięcie przycisku rozpylacza odpowiada około 0,5 ml preparatu}. Formulacja preparatu dopuszcza możliwość stosowania poprzez nasączenie materiałów chłonnych i umieszczenie ich w odkrytych naczyniach.

W przypadku stosowania w pomieszczeniach, oprysk wykonywać rozpoczynając od najdalszej części pomieszczenia, cofając się w kierunku wyjścia. W przypadku stosowania na zewnątrz, zachować szczególną ostrożność podczas silnego wiatru. W razie konieczności, zabieg powtórzyć.

Nie nanosić na rozgrzane powierzchnie.

Teren, powierzchnie, na których zastosowano preparat nie wymaga wyłączenia z użytkowania.


Informacja o produkcie

Produkt biobójczy, płyn gotowy do użycia, skutecznie odstraszający kuny.
Zawiera substancję czynną: Geraniol 1,0 g/kg.


Ostrzeżenia

Po zabiegu umyć ręce i twarz wodą z mydłem. Nie spożywać. Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Nie dopuszczać do zanieczyszczenia wód powierzchniowych, gruntowych i gleby. Postępowanie z odpadami produktu (w tym przeterminowanego) i opakowaniem: Nie usuwać do kanalizacji. Nie dopuszczać do zanieczyszczenia wód powierzchniowych, gruntowych i gleby. Nie składować na wysypiskach komunalnych. Odpadowy produkt i opróżnione opakowanie po preparacie traktować jako odpad niebezpieczny. Zabrania się unieszkodliwiania odpadów we własnym zakresie.

Przechowywać w oryginalnych opakowaniach, w suchych i chłodnych pomieszczeniach (temp. 0-30°C) .