Resolva ścieżki i podjazdy gotowy do użycia spryskiwacz

Dostępne opakowania: 1 L

Resolva 24h ścieżki i podjazdy to środek chwastobójczy (herbicyd totalny) do bezpośredniego stosowania – produkt gotowy do użycia.

Przeznaczony do zwalczania chwastów jednorocznych i wieloletnich na ścieżkach, chodnikach, podjazdach i innych powierzchniach w ogrodzie i wokół domu.

Preparat pobierany jest przez zielone części roślin, a następnie przemieszcza się po całej roślinie i dociera do korzeni powodując zahamowanie wzrostu i rozwoju w ciągu 24 godzin.

Resolva 24h:

 • szybko się wchłania i przemieszcza po całej roślinie
 • niszczy chwasty i korzenie
 • unikalny spryskiwacz zabezpiecza przed kontaktem z produktem

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu.


Stosowanie

 • Środek stosować: od kwietnia do listopada, w bezwietrzne i bezdeszczowe dni, przy temperaturze 10-20 stopni Celcjusza , po wschodach chwastów, w okresie ich intensywnego wzrostu, gdy mają dobrze wykształcona zielona powierzchnie.
 • Przed zastosowaniem wstrząsnąć opakowaniem.
 • Opryskiwać aż chwasty bedą wilgotne, ale unikać spływania cieczy z roślin.
 • Zaleca się pozostawić opryskane chwasty na okres minimum 7 dni przed rozpoczęciem prac uprawowych.
 • Nie stosować na trawniki oraz inne rośliny, które nie są celem zwalczania.
 • Zachować szczególną ostrożność przed znoszeniem cieczy użytkowej, ponieważ środek niszczy wszystkie zielone części roślin, w tym trawę.
 • Środek stosować w bezpiecznej odległości od roślin jadalnych i innych roślin, które nie są celem zwalczania np. pełniących role żywopłotów.
 • Nie stosować częściej niż 1 raz w roku.

Termin stosowania

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
możliwy termin stosowania
optymalny termin stosowania


Sposób użycia

Nie stosować środka ochrony roślin w parkach i ogrodach publicznych, na terenach sportowych, rekreacyjnych, szkół, przedszkoli, złobków oraz placówek opieki zdrowotnej.

Teren nieprzeznaczony pod uprawę (sciezki, drogi dojazdowe, podwórka, patia itp.).

 • Termin stosowania: Środek stosowac w okresie wegetacji, po pojawieniu sie chwastów.
 • Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 270ml/10m².
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Ścieżki i place z nasadzeniami drzewiastych roslin ozdobnych (stosowanie co najmniej po roku od zasadzenia).

 • Termin stosowania: Środek stosować w okresie wegetacji, po pojawieniu sie chwastów. Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 270 ml/10 m²
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Nieużytkowane rabaty przeznaczone pod uprawe roślin ozdobnych.

 • Termin stosowania: środek stosować w okresie wegetacji, po pojawieniu sie chwastów, ale przed planowaną uprawą.
 • Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 270ml/10m².
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Trawniki (likwidacja lub odnowienie).

 • Termin stosowania: Środek stosować w okresie wegetacji, najpózniej na dwa dni przed planowanym wysiewem lub sadzeniem roślin następczych.
 • Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 270ml/10m².
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Rośliny ozdobne (drzewa i krzewy co najmniej po roku od zasadzenia).

 • Termin stosowania: Środek stosować wokół nasadzeń, wiosna lub latem po wschodach chwastów.
 • Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 270ml/10m².
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Rośliny sadownicze. Drzewa ziarnkowe i drzewa pestkowe (co najmniej po roku od zasadzenia).

 • Termin stosowania: środek stosować wokół nasadzeń, wiosna lub latem po wschodach chwastów.
 • Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 270ml/10m².
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Informacja o produkcie

Zawartość substancji czynnej:
glifosat w formie soli amonowej (związek z grupy kwasu aminofosforowego) – 8,39 g/l (0,84%)


Ostrzeżenia

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:

 • Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
 • Stosować rękawice ochronne.
 • Umyć ręce i zanieczyszczoną skórę po użyciu produktu.

Środki ostrożności związane z ochrona środowiska naturalnego:

 • Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
 • Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
 • Nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej poza obszar stosowania środka.
 • Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji): nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.