Obornik koński pellet

Dostępne opakowania: 10 kg

 • Użyźnia i wzbogaca glebę
 • Zapewnia obfite plony
 • Działa do 3 miesięcy
Obornik koński przeznaczony jest do polowych upraw rolniczych oraz roślin sadowniczych, warzywnych i ozdobnych. Jest on źródłem substancji organicznej i składników pokarmowych niezbędnych dla rozwoju roślin. Sprzyja rozwojowi mikroflory i poprawia aktywność biologiczną, zwiększa zasobność gleby w składniki pokarmowe i plonowanie roślin. Może być stosowany na wszystkie typy gleb. Produkt w 100% naturalny, wolny od patogenów i nasion chwastów. Poprawia życie biologiczne gleby, jest dobrą pożywką dla pożytecznych mikroorganizmów glebowych.

Stosowanie

Terminy i sposób aplikacji
Obornik koński w postaci pelletu jest łatwy w użyciu i dobrze się rozsiewa. Można zastosować wszystkie rodzaje wysiewu, zarówno przy pomocy mechanicznych wysiewaczy, jak i ręcznie. Nawóz najlepiej stosować przed spodziewanym deszczem, lub po jego wysianiu dobrze podlać glebę/podłoże. Pellet pod wpływem wilgoci kilkakrotnie zwiększa swoją objętość, a następnie rozpada się, powoli uwalniając składniki odżywcze do podłoża. Jeżeli jest możliwość, dobrze przykryć co najmniej 10 cm warstwą gleby – szczególnie w uprawach pod osłonami. Nawóz można rozsiać na całą powierzchnię uprawową lub pasmowo wzdłuż rzędów roślin. Nawóz rozsypać 7-10 dni przed zaplanowanym wysiewem i wymieszać z wierzchnią warstwą gleby.

Termin stosowania

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
możliwy termin stosowania
optymalny termin stosowania


Sposób użycia

Dawki nawozu należy dostosować do zasobności gleby i wymagań pokarmowych roślin.
Rekomendowane dawki nawozu:

 • warzywa: 1,5 – 3,0 kg / 10 m²
 • ogrodnictwo szklarniowe: 2,0 – 3,0 kg / 10 m²
 • okopowe, warzywa (w tym ziemniaki): 2,0 – 3,0 kg /10 m²
 • zboża, ryż: 0,5 – 1,5 kg / 10 m²
 • owoce: 1,5 – 3,0 kg / 10 m²
 • winorośl: 1,5 – 2,0 kg / 10 m²
 • kwiaty i inne rośliny ozdobne: 1,5 – 2,5 kg / 10 m²
 • uprawy szkółkarskie: 1,5 – 2,0 kg / 10 m²
 • trawniki i tereny rekreacyjne: 1,5 – 2,0 kg / 10 m²

Informacja o produkcie

Skład
 • Zawartość suchej masy – 90 %
 • Zawartość materii organicznej – 75%
Składniki odżywcze
 • Azot całkowity (N) – 2,0 %
 • Azot organiczny – 1,8 %
 • Azot amonowy – 0,2 %
 • Pięciotlenek fosforu (P2O5) – 2,0 %
 • Tlenek potasu (K2O) – 2,0 %
 • Tlenek magnezu (MgO) – 1,2 %
 • Trójtlenek siarki (SO3) – 1,0 %
 • Tlenek wapnia – 3,0 %
 • Niska zawartość chloru
Postać
pellet, wielkość cząstek 4-5 mm
Wyprodukowano zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009.
Produkt dopuszczony do stosowania w produkcji ekologicznej zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2021/1165 i 2018/848.
Przechowywanie
Należy składować w oryginalnym opakowaniu w suchym i zacienionym miejscu, chronić przed mrozem. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt, z dala od artykułów spożywczych.
Ostrzeżenia
Przy pracy z nawozem przestrzegać ogólnie obowiązujących zasad BHP. Zaleca się stosowanie rękawic ochronnych, szczególnie do ręcznego wysiewu nawozu. Nawóz połknięty lub wtarty do oczu może być szkodliwy. Podrażnione miejsca przemyć dużą ilością wody. W razie konieczności skonsultować się z lekarzem. Rozsypany nawóz zebrać.
 • Nawóz stosuje się w terminach określonych dla nawozów naturalnych, z wyjątkiem nawożenia upraw pod osłonami, które można nawozić cały rok
 • Zabrania się stosowania nawozu na glebach zamarzniętych, zalanych wodą, nasyconych wodą, pokrytych śniegiem. Za gleby zamarznięte nie uznaje się gleby, która rozmarza co najmniej powierzchniowo w ciągu dnia.
 • Nie stosować na łąkach i na pastwiskach.
 • Nie przewiduje się łącznego stosowania produktu ze środkami ochrony roślin.