Obornik bydlęcy granulowany

Dostępne opakowania: 10 kg

Granulat nawozowy na bazie obornika bydlęcego.

Przeznaczony jest do polowych upraw rolniczych oraz roślin sadowniczych, warzywnych i ozdobnych. Jest on źródłem substancji organicznej i składników pokarmowych niezbędnych dla rozwoju roślin. Sprzyja rozwojowi mikroflory i poprawia aktywność biologiczną, zwiększa zasobność gleby w składniki pokarmowe i plonowanie roślin. Może być stosowany na wszystkie typy gleb. Nawóz jest wytwarzany na bazie składników naturalnie występujących w przyrodzie.


Stosowanie

Terminy i sposób aplikacji

Granulat nawozowy na bazie obornika bydlęcego jest łatwy w użyciu i dobrze się rozsiewa. Można zastosować wszystkie rodzaje wysiewu, zarówno przy pomocy mechanicznych rozsiewaczy, jak i ręcznie. Nawóz najlepiej stosować przed spodziewanym deszczem,lub po jego wysianiu dobrze podlać glebę/podłoże. Granulat pod wpływem wilgoci, kilkakrotnie zwiększa swoją objętość,a następnie rozpada się, powoli uwalniając składniki odżywcze do podłoża. Jeżeli jest możliwość, dobrze przykryć co najmniej 10 cm warstwą gleby – szczególnie w uprawach pod osłonami. Nawóz można rozsiać na całą powierzchnię uprawową lub pasmowo wzdłuż rzędów roślin.

WARZYWA

Wczesną wiosną (dla warzyw o długiej wegetacji – seler, kapusta,por) – przed siewem na uprzednio przygotowaną glebę rozsypać nawóz w dawce 3,5-4,5 kg/10 m² ,a następnie wymieszać z glebą na głębokość ok.15 cm. Unikać uprawy warzyw korzeniowych (marchew, buraki) bezpośrednio na oborniku.

Uprawy pod osłonami – jesienią lub wczesną wiosną przed siewem rozsypać nawóz w dawce 5,0-6,0 kg/10 m² ,a następnie podlać i wymieszać z glebą na głębokość ok.10 cm.

ROŚLINY SADOWNICZE

Przed posadzeniem sadu/plantacji rozrzucić równomiernie nawóz na powierzchnię gleby w dawce do 3 ton/ha i wymieszać z powierzchniową warstwą gleby. Najlepiej zastosować pod przedplon.W sadzie/plantacji (z wyjątkiem truskawki i poziomki) nawóz rozrzucić wczesną wiosną (przed ruszeniem wegetacji), wokół drzew/krzewów, w dawce 1,5-3,0 kg/10m2, unikając kontaktu nawozu z rośliną.

ROŚLINY OZDOBNE

Wczesną wiosną na uprzednio przygotowaną glebę rozsypać nawóz w dawce 1,5-3,0kg/10m², a następnie wymieszać z glebą na głębokość ok.15 cm, po czym dokładnie wyrównać powierzchnię. Przygotowanie podłoża do uprawy roślin doniczkowych i balkonowych przed sadzeniem roślin: należy wymieszać nawóz z podłożem/glebą w dawce 10-15g/litr podłoża/gleby.

DRZEWA I KRZEWY OZDOBNE

Przed sadzeniem na wcześniej przygotowaną glebę należy rozsypać nawóz w dawce 1,0-2,0 kg/10m2 , a następnie wymieszać na głębokość 10-15 cm. W tak przygotowaną glebę sadzimy drzewa/krzewy i obficie podlewamy.

Wczesną wiosną (przed ruszeniem wegetacji), rozrzucić środek wokół drzew/krzewów w dawce 50-100g/m², następnie podlać.

TRAWNIK

Przed założeniem trawnika wiosną lub późnym latem w dawce 200-300g/m2 równomiernie rozsiewać i wymieszać z glebą za pomocą narzędzi lub glebogryzarki, po czym wyrównać podłoże i wysiać trawę. Nawożenie trawnika przeprowadzamy jesienią po skoszeniu, rozrzucić równomiernie nawóz w dawce 150g/m², następnie obficie podlać wodą w celu spłukania nawozu z części zielonych oraz jego związania z podłożem.

UPRAWY POLOWE

Stosować przedsiewnie (jesienią pod oziminy, wiosną pod uprawy jare). Rozprowadzić równo-miernie na całej powierzchni uprawowej lub pas-mowo w rzędach roślin. Wymieszać z glebą na głębokość do 10 cm.


Termin stosowania

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
możliwy termin stosowania
optymalny termin stosowania


Sposób użycia

Dawki nawozu należy dostosować do zasobności gleby i wymagań pokarmowych roślin, biorąc pod uwagę, że 1000kg nawozu zawiera co najmniej: 12kg azotu N, 17kg fosforu w przeliczeniu na P2O5, 11kg potasu w przeliczeniu na K2O, 15kg magnezu w przeliczeniu na MgO i 21kg wapnia w przeliczeniu na CaO.

ORIENTACYJNE DAWKI NAWOZU:

 • Okopowe, warzywa (w tym ziemniaki):3,5-4,5 kg/10m²
 • Zboża w tym kukurydza:1-1,25 kg/10m²
 • Rzepak:1,5-2 kg/10m²
 • Drzewa i krzewy owocowe:1,5-3 kg/10m²
 • Truskawki:1,5-2 kg/10m²
 • Winorośl:1-1,5 kg/10m²
 • Kwiaty i inne rośliny ozdobne:1,5-3 kg/10m²
 • Uprawy szkółkarskie:1-2 kg/10m²
 • Uprawy pod osłonami:5-6 kg/10m²
 • Trawniki i tereny rekreacyjne:1,5-3 kg/100m²
 • Mieszanie z ziemią lub substratem:5-8 kg/m²

Informacja o produkcie

Należy składować w oryginalnym opakowaniu w suchym i zacienionym miejscu.

Wymagania jakościowe nawozu:

 • Zawartość azotu ogółem (N), co najmniej 1,20 % (m/m),
 • Zawartość fosforu w przeliczeniu na P2O5, co najmniej 1,70%(m/m),
 • Zawartość potasu w przeliczeniu na K2O, co najmniej 1,10 %(m/m),
 • Zawartość magnezu w przeliczeniu na MgO, co najmniej 1,50%(m/m),
 • Zawartość wapnia w przeliczeniu na CaO, co najmniej 2,10%(m/m),
 • Zawartość substancji organicznej, co najmniej 75,0 (%s.m.)
 • Postać stała, granulat;

Ostrzeżenia

Przy pracy z nawozem przestrzegać ogólnie obowiązujących zasad BHP. Zaleca się stosowanie rękawic ochronnych, szczególnie do ręcznego wysiewu nawozu. Nawóz połknięty lub wtarty do oczu może być szkodliwy. Podrażnione miejsca przemyć dużą ilością wody.W razie konieczności skonsultować się z lekarzem. Rozsypany nawóz zebrać.

 • Nawóz stosuje się w terminach określonych dla nawozów naturalnych, z wyjątkiem nawożenia upraw pod osłonami, które można nawozić cały rok.
 • Zabrania się stosowania nawozu na glebach zamarzniętych, zalanych wodą, nasyconych wodą,pokrytych śniegiem.
 • Za gleby zamarznięte nie uznaje się gleby, która rozmarza co najmniej powierzchniowo w ciągu dnia.
 • Nie stosować na łąkach i na pastwiskach.
 • Nie przewiduje się łącznego stosowania granulatu nawozowego na bazie obornika bydlęcego ze środkami ochrony roślin.