Mgiełka do storczyków

Dostępne opakowania: 250 ml

Rośliny mają zdolność pobierania składników pokarmowych z roztworu wodnego również poprzez liście i łodygi. Nawożenie dolistne jest najszybszym sposobem dostarczenia składników pokarmowych, zwłaszcza gdy wystąpią objawy ich niedoborów np. żółknięcie lub brązowienie liści, zrzucanie liści, zahamowanie wzrostu całych roślin.


Stosowanie

  • Mgiełkę dla storczyków rozpylić bezpośrednio na liście i podłoże w strefie korzeni powietrznych.
  • Stosować co 7-14 dni
  • Nie wykonywać zabiegu gdy rośliny znajdują się w pełnym słońcu
  • Do stosowania całorocznego

Termin stosowania

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
możliwy termin stosowania
optymalny termin stosowania


Informacja o produkcie

Nawóz powstały ze zmieszania typów nawozów oznaczonych znakiem „NAWÓZ WE”: C.1.1 Roztwór nawozu azotowego C.2.13 Roztwór nawozowy PK.
Składniki pokarmowe wyrażone w %
(m/m): azot (N) całkowity 0,02; [azot (N) azotonowy 0,02]; pięciotlenek fosforu
(P2O5) rozpuszczalny w wodzie 0,02; tlenek potasu (K2O) rozpuszczalny w wodzie 0,02.

 


Ostrzeżenia

Nawóz przechowywać w temperaturze od 0 stopni Celcjusza do +30 stopni Celcjusza. Przy rozlaniu ciecz zebrać, a powierzchnię spłukać wodą. Chronić przed dziećmi. Nie spożywać – w razie spożycia wypić ok. 0,5 l wody i skontaktować się z lekarzem. W przypadku zanieczyszczenia oczu – przepłukać dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem. Przestrzegać zasad higieny.