Kompost ogrodowy

Dostępne opakowania: 16 i 35 L

Kompost Ogrodowy Westland został wyprodukowany z przekompostowanych substancji roślinnych i stanowi doskonały dodatek do podłoża. Jest surowcem naturalnym, bogatym w materię organiczną. Poprawia właściwości fizyczne podłoża i zwiększa aktywność biologiczną. Przyczynia się do prawidłowego rozwoju korzeni poprzez stworzenie optymalnych warunków wodno-powietrznych oraz sorpcyjnych.


Stosowanie

Kompost Ogrodowy można stosować zarówno w uprawach polowych jak i pod osłonami w dowolnym okresie roku. Jest doskonałym dodatkiem do podłoża dla oślin ozdobnych, warzyw, krzewów i drzew ozdobnych i owocowych.


Termin stosowania

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
możliwy termin stosowania
optymalny termin stosowania


Sposób użycia

Można stosować przez cały rok. Aby poprawić jakość gleby należy wysypać warstwę o grubości około 5 cm (40-50 L/m2) i wymieszać z glebą na głębokość około 20 cm. Dobrą praktyką jest wykonywanie prac ogrodniczych w rękawicach ochronnych. Po zakończeniu prac umyć ręce.


Informacje o produkcie

Składniki odżywcze:
Azot ogólny (N) – 0,68%
Fosfor całkowity (P2O5) – 0,25%
Tlenek potasu (K2O) – 0,58%
Materia organiczna – 33%
Surowce: włókna drzewne, zielony kompost
Deklarowana zawartość składników odżywczych odnosi się do czasu produkcji i może podlegać naturalnym wahaniom.