logo
icon icon

RESOLVA NA MRÓWKI RTU

Resolva NA MRÓWKI to preparat do zwalczania mrówek w domu, w ogrodzie, na balkonach i tarasach oraz na ścieżkach i chodnikach– produkt gotowy do użycia.

Zawiera 4 substancje aktywne oraz dodatkową substancję zniechęcającą do przypadkowego spożycia przez ludzi i zwierzęta.

 
Stosowanie
Kiedy stosować
Sposób użycia
Informacja o produkcie
Ostrzeżenia
  • Szybko działa – efekty widoczne już po kilku godzinach.
  • Szerokie zastosowanie – zwalcza pospolite rodzaje mrówek w domy i w ogrodzie.
  • Wygodny w użyciu spryskiwacz.
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII

możliwy termin stosowania
optymalny termin stosowania

Powierzchnie opryskiwać z odległości około 30 cm. Jedno naciśnięcie przycisku rozpylacza to około 0,5 ml preparatu – na 1 m2 należy nanieść 10 ml roztworu.

Oprysk należy przeprowadzić rozpoczynając od najdalszej części pomieszczenia, cofając się w kierunku wyjścia.

Po zakończeniu wszystkich czynności pomieszczenie powinno być zamknięte przez 2-3 godz., a następnie wywietrzone przez ok. 1 godz.

W razie konieczności można powtórzyć zabieg. W przypadku stosowania na zewnątrz należy zachować szczególną ostrożność, gdy wieje silny wiatr. Jeśli w ciągu 24 godz. od zastosowania wystąpią opady deszczu, zabieg powinien być powtórzony.

Produkt zawiera substancje czynne działające kontaktowo, dlatego oprysk można wykonywać bezpośrednio na zwalczane insekty.

Powierzchnie opryskiwać z odległości około 30 cm. Jedno naciśnięcie przycisku rozpylacza to około 0,5 ml preparatu – na 1 mnależy nanieść 10 ml roztworu. Oprysk należy przeprowadzić rozpoczynając od najdalszej części pomieszczenia, cofając się w kierunku wyjścia. Po zakończeniu wszystkich czynności pomieszczenie powinno być zamknięte przez 2-3 godz., a następnie wywietrzone przez ok. 1 godz. W razie konieczności można powtórzyć zabieg. W przypadku stosowania na zewnątrz należy zachować szczególną ostrożność, gdy wieje silny wiatr. Jeśli w ciągu 24 godz. od zastosowania wystąpią opady deszczu, zabieg powinien być powtórzony.
Produkt zawiera substancje czynne działające kontaktowo, dlatego oprysk można wykonywać bezpośrednio na zwalczane insekty.

Preparat owadobójczy w formie płynnej, gotowy do użycia, przeznaczony do powszechnego stosowania.

Zawiera substancje czynne:

Cypermetryna 5 g/kg; Geraniol 0,1 g/kg

Po zabiegu umyć ręce i twarz wodą z mydłem. Nie spożywać. Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Nie dopuszczać do zanieczyszczenia wód powierzchniowych, gruntowych i gleby. Postępowanie z odpadami produktu (w tym przeterminowanego) i opakowaniem: Nie usuwać do kanalizacji. Nie dopuszczać do zanieczyszczenia wód powierzchniowych, gruntowych i gleby. Nie składować na wysypiskach komunalnych. Odpadowy produkt i opróżnione opakowanie po preparacie traktować jako odpad niebezpieczny. Zabrania się unieszkodliwiania odpadów we własnym zakresie.

Przechowywać w oryginalnych opakowaniach, w suchych i chłodnych pomieszczeniach (temp. 0-30 0C) .

Powiązane produkty