logo
icon icon

Wapno trawnikowe

Granulowany nawóz wapniowy, produkowany z kredy pochodzenia naturalnego - kopaliny, o najwyższej spośród nawozów węglanowych skuteczności odkwaszania i wysokiej jakości węglanu wapnia. 

-Rozsiewanie kredy granulowanej nie wymaga użycia specjalistycznego sprzętu, można korzystać z każdego rodzaju rozsiewacza do nawozów lub rozsiewać ręcznie.
-Niska zawartość wilgoci sprzyja równomiernemu osypywaniu się granulek do leja oraz zapobiega zaklejaniu otworu spustowego w rozsiewaczu.
-Wielkość granulek zapewnia równomierność wysiewu na całej szerokości aplikacji.
-Możliwość stosowania w ciągu całego roku.
-Forma granulowana zmniejsza wpływ wiatru
na rozsiew i pylenie.
-Produkt granulowany polecany jest do aplikacji wspomaganej komputerowo, stosowanej
w rolnictwie precyzyjnym.
 • Rozsiewanie kredy granulowanej nie wymaga użycia specjalistycznego sprzętu, można korzystać z każdego rodzaju rozsiewacza do nawozów lub rozsiewać ręcznie
 • Niska zawartość wilgoci sprzyja równomiernemu osypywaniu się granulek do leja oraz zapobiega zaklejaniu otworu spustowego w rozsiewaczu.-Wielkość granulek zapewnia równomierność wysiewu na całej szerokości aplikacji.
 • Możliwość stosowania w ciągu całego roku.
 • Forma granulowana zmniejsza wpływ wiatruna rozsiew i pylenie.
 • Produkt granulowany polecany jest do aplikacji wspomaganej komputerowo, stosowanej w rolnictwie precyzyjnym.
 
Stosowanie
Kiedy stosować
Informacja o produkcie
Ostrzeżenia
 • wszystkie rodzaje gleb

 • przedsiewnie, pogłównie jak i interwencyjnie

 • nie wymaga mieszania z glebą

 • uprawy polowe

 • uprawy roślin wieloletnich (trwałe użytki zielone, trawniki)

 • warzywa

 • sady i jagodniki

 • uprawy szklarniowe: warzywa i kwiaty

optymalne dawki środka wapnującego, można ustalić wyłącznie na podstawie aktualnych wyników agrochemicznej analizy stopnia kwasowości gleby-wartości pH i potrzeb rośliny uprawianej

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII

możliwy termin stosowania
optymalny termin stosowania

Omya Calciprill®110-KR

Kreda granulowana

Weglan wapnia-kreda. Odmiana06a(PL) G.1.5b(UE) Typ: pochodzenia naturalnego - kopalina.

Podstawowy skład chemiczny i fizyczny:

(wartości średnie)

CaCO3 - min. 90,0% = CaO - min. 50,0%

H2O < 1%

Przesiew przez sito 1,0 mm - max.10,0%

Przesiew przez sito 6,3 mm - min. 96,0%Reaktywność chemiczna:

mierzona w HCI - min. 98%

mierzona w kwasie cytrynowym - min. 98%

Przechowywać w suchym miejscu, w zamkniętym pojemniku.

Chronić przed bezpośred-nim oddziaływaniem czynników atmosferycznych.

Powiązane produkty