logo
icon icon

Mgiełka do storczyków

Rośliny mają zdolność pobierania składników pokarmowych z roztworu wodnego również poprzez liście i łodygi. Nawożenie dolistne jest najszybszym sposobem dostarczenia składników pokarmowych, zwłaszcza gdy wystąpią objawy ich niedoborów np. żółknięcie lub brązowienie liści, zrzucanie liści, zahamowanie wzrostu całych roślin.

 
Stosowanie
Kiedy stosować
Informacja o produkcie
Ostrzeżenia
  • Mgiełkę dla storczyków rozpylić bezpośrednio na liście i podłoże w strefie korzeni powietrznych.
  • Stosować co 7-14 dni
  • Nie wykonywać zabiegu gdy rośliny znajdują się w pełnym słońcu
  • Do stosowania całorocznego
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII

możliwy termin stosowania
optymalny termin stosowania

Nawóz powstały ze zmieszania typów nawozów oznaczonych znakiem „NAWÓZ WE”: C.1.1 Roztwór nawozu azotowego

C.2.13 Roztwór nawozowy PK.

Składniki pokarmowe wyrażone w %

(m/m): azot (N) całkowity 0,02; [azot (N) azotonowy 0,02]; pięciotlenek fosforu

(P2O5) rozpuszczalny w wodzie 0,02; tlenek potasu (K2O) rozpuszczalny w wodzie 0,02.

Nawóz przechowywać w temperaturze od 0 stopni Celcjusza do +30 stopni Celcjusza. Przy rozlaniu ciecz zebrać, a powierzchnię spłukać wodą. Chronić przed dziećmi. Nie spożywać - w razie spożycia wypić ok. 0,5 l wody i skontaktować się z lekarzem. W przypadku zanieczyszczenia oczu - przepłukać dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem. Przestrzegać zasad higieny.

Powiązane produkty