logo
icon icon

Resolva na osy i szerszenie

Resolva na osy i szerszenie likwiduje gniazda os i szerszeni z odległości 3 metrów, osiąga 100% skuteczność już po 24 godz.

 
Stosowanie
Kiedy stosować
Sposób użycia
Ostrzeżenia

Preparat owadobójczy w formie aerozolu, przeznaczony do likwidacji gniazd os i szerszeni znajdujących sie w pomieszczeniach zamkniętych oraz na zewnątrz pomieszczeń mieszkalnych i gospodarczych. Preparat osiaga 100% skuteczność.

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII

możliwy termin stosowania
optymalny termin stosowania

 • Wstrząsnąć przed użyciem.
 • Likwidowane gniazda owadów obficie spryskać przez około 7 sekund, aby nasączyć je dobrze produktem.
 • Główny strumień kierować w otwór gniazda.
 • W przypadku likwidacji gniazda dużego, zaleca się zastosowanie wydłużonego czasu oprysku – około 12 sekund.
 • Preparat charakteryzuje się dużym (2-3 m) strumieniem, dlatego w czasie oprysku należy ustawić się plecami do wiatru.
 • Do usuwania gniazda przystępować po upływie 24 godzin.
 • Oprysk wykonywać późnym popołudniem lub wieczorem, z uwagi na mniejszą aktywność owadów.
 • W przypadku likwidacji gniazda znajdującego się w zamkniętym pomieszczeniu, przed wykona- niem zabiegu usunąć ludzi i zwierzęta, zabezpieczyć przed skażeniem akwaria, produkty spożywcze, naczynia na żywność, inne przedmioty użytkowe.
 • Po zabiegu wykonanym w pomieszczeniu, przed usunięciem gniazda należy wywietrzyć pomieszczenie przez 1 godzinę.
 • Produktu nie należy stosować bezpośrednio na pojedyncze owady.
 • W czasie wykonywania zabiegu nie jeść, nie pić, nie palić.
 • Zaleca się stosowanie środków ochrony osobistej: ubranie robocze, rękawice ochronne z materiałów odpornych na działanie rozpuszczalników, okulary ochronne.
 • Stosować wyłącznie w miejscach dobrze wentylowanych.
 • Po wykonaniu zabiegu umyć twarz i ręce wodą z mydłem.
 • Przechowywać z dala od środków spożywczych,  naczyń na żywność i pasz.
 • Unikać bezpośredniego kontaktu z produktem oraz wdychania par.
 • W czasie wykonywania zabiegu nie jeść, nie pić, nie palić.
 • Zaleca się stosowanie środków ochrony osobistej: ubranie robocze, rękawice ochronne z materiałów odpornych na działanie rozpuszczalników, okulary ochronne.
 • Stosować wyłącznie w miejscach dobrze wentylowanych.
 • Po wykonaniu zabiegu umyć twarz i ręce wodą z mydłem.
 • Przechowywać z dala od środków spożywczych, naczyń na żywność i pasz.

Powiązane produkty