logo
icon icon

Resolva na owady latające

Resolva na owady latające to aerozolowy preparat owadobójczy przeznaczony do zwalczania owadów latających.

 
Stosowanie
Kiedy stosować
Sposób użycia
Ostrzeżenia

Preparat przeznaczony do zwalczania owadów latających w pomieszczeniach – w szczególności much, komarów, meszek. Wykazuje skuteczność po 15 minutach od zastosowania. Skuteczność produktu utrzymuje się do 24 godzin.

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII

możliwy termin stosowania
optymalny termin stosowania

 • Przed zabiegiem wynieść lub przykryć akwaria z rybkami, terraria, klatki ze zwierzętami.
 • Wynieść lub przykryć artykuły spożywcze i naczynia na żywność.
 • Nie używać na tapetach i spryskiwać z odległości przynajmniej 1 metra od powierzchni ścian.
 • Wstrząsnąć przed użyciem.
 • Zabieg należy przeprowadzić rozpoczynając od najdalszej części pomieszczenia cofając się w kierunku wyjścia.
 • Czas oprysku pomieszczenia o kubaturze 30 m3 powinien wynosić nie więcej niż 7-10 sekund.
 • Rozpylać z dala od twarzy, nacisnąć przycisk i trzymając produkt w pozycji pionowej rozpylać w pomieszczeniu.
 • Po skończonym zabiegu pozostawić pomieszczenie zamknięte przez około 1godz., po czym starannie wywietrzyć przez ok. 1godz.
 • Unikać bezpośredniego kontaktu z produktem oraz wdychania par.
 • W czasie wykonywania zabiegu nie jeść, nie pić, nie palić.
 • Zaleca się stosowanie środków ochrony osobistej: ubranie robocze, rękawice ochronne z materiałów odpornych na działanie rozpuszczalników, okulary ochronne.
 • Stosować wyłącznie w miejscach dobrze wentylowanych.
 • Po wykonaniu zabiegu umyć twarz i ręce wodą z mydłem.
 • Przechowywać z dala od środków spożywczych, naczyń na żywność i pasz.

Powiązane produkty