logo
icon icon

Resolva na owady biegające

Resolva na owady biegające to aerozolowy preparat owadobójczy przeznaczony do zwalczania owadów biegających.

 
Stosowanie
Kiedy stosować
Sposób użycia
Ostrzeżenia

Preparat przeznaczony do zwalczania owadów biegających w pomieszczeniach - zwłaszcza prusaków, karaluchów, pluskiew, pcheł, rybików cukrowych i innych owadów biegających.  Produkt zaczyna działać po  30 minutach od zastosowania. Skuteczność produktu utrzymuje się przez 48 godzin.

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII

możliwy termin stosowania
optymalny termin stosowania

 • Przed zabiegiem wynieść lub przykryć akwaria z rybkami, terraria, klatki ze zwierzętami.
 • Wynieść lub przykryć artykuły spożywcze i naczynia na żywność.
 • Wstrząsnąć przed użyciem. Rozpylać z dala od twarzy, opryskiwać (z odległości około 30 cm) miejsca gromadzenia i gnieżdżenia się owadów (okolice dolnych partii ścian, szpary, szczeliny, okolice przewodów CO, rur wodociągowych itp.).
 • Zabieg należy przeprowadzić rozpoczynając od najdalszej części pomieszczenia, cofając się w kierunku wyjścia.
 • Czas opryskiwania powierzchni około 2m² powinien wynosić około 30 sek.
 • Pomieszczenie po skończonym zabiegu pozostawić zamknięte przez 1-2godz., po czym starannie wywietrzyć przez ok. 1godz.
 • Unikać bezpośredniego kontaktu z produktem oraz wdychania par.
 • W czasie wykonywania zabiegu nie jeść, nie pić, nie palić.
 • Zaleca się stosowanie środków ochrony osobistej: ubranie robocze, rękawice ochronne z materiałów odpornych na działanie rozpuszczalników, okulary ochronne, stosować wyłącznie w miejscach dobrze wentylowanych.
 • Po wykonaniu zabiegu umyć twarz i ręce wodą z mydłem.
 • Przechowywać z dala od środków spożywczych, naczyń na żywność i pasz.

Powiązane produkty