logo
icon icon

Resolva 24h

Resolva 24h to środek chwastobójczy (herbicyd totalny) do bezpośredniego stosowania – produkt gotowy do użycia.

Przeznaczony do zwalczania chwastów jednorocznych i wieloletnich. Do stosowania wokół domu i w ogrodach. Preparat pobierany jest przez zielone części roślin, a następnie przemieszcza się po całej roślinie i dociera do korzeni powodując zahamowanie wzrostu i rozwoju w ciągu 24 godzin.

 • szybko się wchłania i przemieszcza po całej roślinie
 • niszczy chwasty i korzenie
 • 1 litr wystarcza na 37 m2
 • unikalny spryskiwacz zabezpiecza przed kontaktem z produktem

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu.

 
Stosowanie
Kiedy stosować
Sposób użycia
Informacja o produkcie
Ostrzeżenia

Ściezki, drogi dojazdowe, podwórka, patia, itp.

 • dawka 270ml/10m2.

Nieużytkowane rabaty przeznaczone pod uprawe roślin ozdobnych.

 • Środek stosować w okresie wegetacji, po pojawieniu sie chwastów, ale przed planowaną uprawą - dawka 270ml/10m2.

Rośliny ozdobne (drzewa i krzewy co najmniej po roku od zasadzenia)

 • Środek stosować wokół nasadzeń, wiosną lub latem po wschodach chwastów - dawka 270ml/10m2.

Drzewa ziarnkowe i drzewa pestkowe (co najmniej po roku od zasadzenia)

 • Środek stosować wokół nasadzen, wiosną lub latem po wschodach chwastów - dawka 270ml/10m2.
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII

możliwy termin stosowania
optymalny termin stosowania

Nie stosować środka ochrony roślin w parkach i ogrodach publicznych, na terenach sportowych, rekreacyjnych, szkół, przedszkoli, żłobków oraz placówek opieki zdrowotnej.

 • A. Teren nieprzeznaczony pod uprawe (ścieżki, drogi dojazdowe, podwórka, patia itp.).
  Termin stosowania: Środek stosować w okresie wegetacji, po pojawieniu sie chwastów.
  Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 270ml/10m2.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
 • B. Ścieżki i place z nasadzeniami drzewiastych roślin ozdobnych (stosowanie co najmniej po roku od zasadzenia).
  Termin stosowania: Środek stosować w okresie wegetacji, po pojawieniu sie chwastów.
  Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 270ml/10m2.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
 • C. Nieużytkowane rabaty przeznaczone pod uprawę roślin ozdobnych.
  Termin stosowania:Środek stosować w okresie wegetacji, po pojawieniu sie chwastów, ale przed planowaną uprawą.
  Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 270ml/10m2.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
 • D. Trawniki (likwidacja lub odnowienie).
  Termin stosowania: Środek stosować w okresie wegetacji, najpóźniej na dwa dni przed planowanym wysiewem lub sadzeniem roślin następczych.
  Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 270ml/10m2.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
 • E. Rośliny ozdobne (drzewa i krzewy co najmniej po roku od zasadzenia).
  Termin stosowania: Środek stosować wokół nasadzeń, wiosną lub latem po wschodach chwastów.
  Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 270ml/10m2.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
 • F. Rośliny sadownicze. Drzewa ziarnkowe i drzewa pestkowe (co najmniej po roku od zasadzenia).
  Termin stosowania: Środek stosować wokół nasadzeń, wiosną lub latem po wschodach chwastów.
  Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 270ml/10m2.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Zawartość substancji czynnej:
glifosat w formie soli amonowej (związek z grupy kwasu aminofosforowego) – 8,39 g/l (0,84%).

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:

 • Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
 • Stosować rękawice ochronne.
 • Umyć ręce i zanieczyszczoną skórę po użyciu produktu.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

 • Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
 • Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniąjace z gospodarstw i dróg.
 • Nie dopuścić do roznoszenia cieczy użytkowej poza obszar stosowania środka.